Online lessen
Sinus kwadraat + cosinus kwadraat = 1
Categorie: middelbaar

Jn sinus sprak met lichte blos:
wilt gij mijn vrouw zijn, juffrouw cos?

Cos had zoiets al lang gedacht
en zei: wat komt dat onverwacht!

Sin repliceerde: puik der vrouwen
zoudt gij van mij niet kunnen houwen?

Natuurlijk sin, het is er door,
kom maar gauw mee naar den pastoor.

Pastoor, een wereldwijze man,
sprak 't jonge paar heel ernstig aan

mejuffrouw cos, geachte sin,
bezint toch steeds voor het begin.

Als ik u verenig - t is niet leuk -
vormt gij een samengestelde breuk.

En samngesteld gebroken harten
zijn de oorzaak van veel leed en smarten.

Denkt hier dus deeglijk over na
eer gij u verbindt door 't eeuwig ja.

De beide echtelien in spé
viel die vermaning lang niet mee

Maar sin zei: cos 'tis niet zo ver
van hier naar 't huis van ome r

Oom r is oud en zeer ervaren
die zal de zaak voor ons wel klaren.

-oom r, (u weet het allemaal)
was een bekende cirkelstraal. -

oom r was thuis maar had bezoek
punt m zat rokend in de hoek

En op ooms brede rechterknie
zat omes kleinkind: klein pi

Sin sprak: oom r, we zijn verloofd.
Cos boog bescheiden het hoofd.

Oom r riep: 'k had het wel gedacht,
hoek a heeft jullie saam gebracht.

Aanvaard, mijn lieve jonge mensen,
oom r's oprechte zegewensen.

Punt m, die stil in een hoekje zat
zei heel beleefd: proficiat.

Maar 't kleine pi, 't enfant terrible
zat op oom r zijn knie te wiebelen.

Cos kreeg het kwaad en weende luid
klein pi-tje kroop de kamer uit.

Punt m zei tactvol : nou toupé
mijn vrouw verwacht mij voor 't diner.

Nu bleef het paar met r alleen
en zette hem de zaak uiteen.

Toen zei oom r: ja die pastoor
die had de situatie door.

Maar ik mag geen oom r meer heten
als ik hierop geen raad zou weten.

Hij keek het tweetal vrolijk aan
en zei: ga daar eens voor mij staan.

Nu opgelet, en wordt niet kwaad,
'k verhef u plechtig in 't kwadraat.

Uw beider som is nu juist één
en de bezwaren vlieden heen.

Wat waren ze in hun nopjes:
je hoort hun beider harteklopjes.

Nu werden spoedig in de buurt
de trouwannonces rondgestuurd.

De grote dag was eindelijk daar
sin voerde cos naar 't altaar.

Tangenten stonden als getuigen
bij 't ja-woord plechtiglijk te buigen.

En na de preek van de pastoor
klonk luid een lied van 't puntenkoor.

Hoek a sprak gnuivend, na de kerk:
dat was toch eigenlijk mijn werk.

De secans en de cosecans
vereerden het bruidspaar met een krans.

Aan 't feestmaal steeg de vreugd ten top
en pi-tje zei een versje op.

Oom r hield nog een speech bij 't ijs
toen ging het paar op huwelijksreis.

Zo werden zij - 't is lang geleen-
dank zij oom r kwadratisch één.

Verwijt nu nooit der genio
gebrek aan poëzie of zo.

Barend Van Zeist uit 'de linie'


It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it
Aristoteles
Stuur jouw vraag !
Heb je een vraag waar je een antwoord op wenst? Stuur je vraag naar ons door. We maken elke week een nieuwe oefening met antwoord, dus misschien is het jouw vraag wel die we behandelen.
INSPIRATION & INFO
Steven Cnudde
steven@levenswonder.be
0472 46 86 86
Levenswonder bvba
Trimpont 5
9690 Everbeek
Nieuw: leertools met uitleg!

Bij veel lessen vind je rechts een blok met leertools die je kan gebruiken bij de leerstof.

Je vindt de pagina met uitleg hier.

Inspiratie voor school! Ron Clark Academy = LEVEN
Give me a voice - een hartlied voor kinderen
The Golden Key

The golden ratio is the golden thread that weaves its way through the tapestry of creation; uniting diverse and contrasting elements into a harmonious whole.www.sacredgeometry.com.au

Posted by Jonathan Quintin Art on Thursday, November 15, 2012