Online lessen
Alle leeftijden
1-9 in beeld
Cijfers A5
Het magische 10-wiel
Mathpapa software: online calculator voor allerlei
Sociale vaardigheden
Kleuter
1-2
Begin met bewegen !
Basis
Nummers in New York: boeiend stripverhaal
Overzicht wiskunde lagere school op 3 kleurrijke A4-tjes
Rekenen vertaaltabel
1-2
Brain gym tussendoor
Delen door 7, 11 en 13
1 tot 9 tot 1000 tot groooote getallen visualiseren ONLINE
Middelbaar
Formularium wiskunde middelbaar
Nieuw: leertools met uitleg!
Uitleg over leertools
wolframalpha.com: ongeveer alles wat je wenst te berekenen of weten
Fooplot online function plotter
3-4
Meditaties zijn belangrijk als je wiskunde doet
5-6
Integralen rekentool online
ZELFVERTROUWEN bouwen
Formularium integralen
Hoger

Arithmetic is where numbers fly like pigeons in and out of your head. ~Carl Sandburg, "Arithmetic"
Stuur jouw vraag !
Heb je een vraag waar je een antwoord op wenst? Stuur je vraag naar ons door. We maken elke week een nieuwe oefening met antwoord, dus misschien is het jouw vraag wel die we behandelen.
INSPIRATION & INFO
Steven Cnudde
steven@levenswonder.be
0472 46 86 86
Levenswonder bvba
Trimpont 5
9690 Everbeek
Nieuw: leertools met uitleg!

Bij veel lessen vind je rechts een blok met leertools die je kan gebruiken bij de leerstof.

Je vindt de pagina met uitleg hier.

Inspiratie voor school! Ron Clark Academy = LEVEN
Give me a voice - een hartlied voor kinderen
The Golden Key

The golden ratio is the golden thread that weaves its way through the tapestry of creation; uniting diverse and contrasting elements into a harmonious whole.www.sacredgeometry.com.au

Posted by Jonathan Quintin Art on Thursday, November 15, 2012