Online lessen
Alle leeftijden
Kleuter
Basis
Middelbaar
De gulden snede - The golden key - Phi
Dimensies - Exploring dimensions
Fractalen animatie
Laatste stelling van Fermat
Statistiek - welke jobs verdwijnen ?
The biggest gap in education
1-2
Waarom we aan beide zijden van een vergelijking hetzelfde doen.
Machten van getallen
Driehoeken: loodlijnen snijden in 1 punt
Woordformules naar letters
Grafiek, tabel en formule
Rotatie, translatie en exploderende filmpjes
3-4
Machten en worteltrekken
Ontbinden in factoren
Stelling van Thales - Omtrekshoek en middelpuntshoeken
Afstand tussen een punt en een lijn
2e graadsfunctie en andere graden: inleiding
Stelling van Thales voor rechten
Vierkantswortel 2 is een irrationaal getal
Vergelijkingen oplossen - overzicht
Coördinaten in 2D en 3D
Rijen
Regel van Horner
Statistiek: gemiddelde , mediaan, variantie
Statistiek: boxplot
Lineaire functies - Eerstegraadsfuncties
Lineaire vergelijkingen
Linearie functies - snijpunten met assen
Lineaire functies met parameters
De hoek berekenen tussen twee rechten
Stelsel van vergelijkingen oplossen: grafisch
Stelsel van vergelijkingen visueel uitgelegd.
Euclidische deling
Parabolen en tweedegraadsfuncties: wat heeft dat met mijn leven te maken?
Parabolen
Parabool tekenen - stappenplan
Kwadratische vergelijking oplossen
Kwadratische vergelijkingen
Kwadratische functies - Dalparabool en bergparabool
Kwadratische functies met een parameter
Goniometrie / Driehoeksmeetkunde: sinus cosinus tangens in rechthoekige driehoeken
Goniometrie: eenheidscirkel, radiaal en goniometrische functies
Sinus kwadraat + cosinus kwadraat = 1
Goniometrie / Driehoeksmeetkunde: sinusregel en cosinusregel
Radialen
De cirkel: vergelijking, raaklijn, snijpunt met een rechte, middelpunt vinden
Exponentiële groei - warmup (Khanacademy)
5-6
Functies: even en oneven (engels)
Lineaire en exponentiële groei
Parametervergelijkingen
Vergelijkingen oplossen van hogere graden dan 2
Beautiful equations
Kansrekening - Toevalsvariabelen, Kansverdelingen, Steekproef, Verwachtingswaarde
Kansrekening - Wat is het , Trekken met en zonder teruglegging
Kansrekenen - Complementregel
Kansrekenen - Somregel
Statistiek - Betrouwbaarheidsintervallen
Grafieken - Growth mindset
Goniometirsche functies - Khanacademy
Matrices - introduction and multiplication
Matrices - solving equations
Matrices - inverse
Matrices - introductie, vermenigvuldigen, Lesliematrix
Limieten bij rationale functies
Limieten veeltermfuncties
Afgeleide functie
Afleiden - Differentiëren
Afleiden veeltermfuncties
Afgeleide exponentiële functies
Afleiden: kettingregel
Logaritme - Khanacademy
Complexe getallen
Complexe getallen - Khanacademy
Rationale functies - Asymptoten
Functieonderzoek - tips
Functieonderzoek - Khanacademy
Onbepaalde integraal
Integreren
Hoger
Poolcoördinaten op hoger niveau

The cowboys have a way of trussing up a steer or a pugnacious bronco which fixes the brute so that it can neither move nor think. This is the hog-tie, and it is what Euclid did to geometry. ~Eric Bell, The Search for Truth
Stuur jouw vraag !
Heb je een vraag waar je een antwoord op wenst? Stuur je vraag naar ons door. We maken elke week een nieuwe oefening met antwoord, dus misschien is het jouw vraag wel die we behandelen.
INSPIRATION & INFO
Steven Cnudde
steven@levenswonder.be
0472 46 86 86
Levenswonder bvba
Trimpont 5
9690 Everbeek
Nieuw: leertools met uitleg!

Bij veel lessen vind je rechts een blok met leertools die je kan gebruiken bij de leerstof.

Je vindt de pagina met uitleg hier.

Inspiratie voor school! Ron Clark Academy = LEVEN
Give me a voice - een hartlied voor kinderen
The Golden Key

The golden ratio is the golden thread that weaves its way through the tapestry of creation; uniting diverse and contrasting elements into a harmonious whole.www.sacredgeometry.com.au

Posted by Jonathan Quintin Art on Thursday, November 15, 2012